Rate this post

Cao thủ chốt số anh Vinh là một trong những cao thủ dự đoán lâu đời của xổ số miền Bắc, anh Vinh đã hợp tác với soicauz để tổng hợp lại các kinh nghiệm soi cầu lô khung 3 ngày và đưa ra các dự đoán chính xác nhất cho anh em trước giờ quay số.

 Lời đầu tiên anh Vinh xin được cảm ơn anh em đã mến mộ mình đã lâu, anh Vinh sẽ cố gắng không để anh em thất vọng. Hằng ngày, tại đây anh Vinh sẽ chốt cặp song thủ khung 3 ngày cho anh em theo dõi.

Ngày 02/03/2018  chốt lô khung 3 ngày 01-10 :

Ngày 01/03/2018  chốt lô khung 3 ngày 39-93 :

Ngày 28/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 47-74 :

Ngày 27/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 07-70 : ăn 07 ngày 1

Ngày 26/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 05-50 : ăn 50 ngày 1

Ngày 25/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 56-65 : trượt

Ngày 24/02/2018  chốt lô khung 3 ngày : không chốt

Ngày 23/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 37-73 : trượt

NGHỈ TẾT

Ngày 07/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 57-75 : trượt

Ngày 06/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 01-10 : ăn 01** ngày 2

Ngày 05/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 18-81 : ăn 18 ngày 2

Ngày 04/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 12-21 : ăn 12 ngày 2

Ngày 03/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 46-64 : ăn 64 ngày 1

Ngày 02/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 59-95 : trượt

Ngày 01/02/2018  chốt lô khung 3 ngày 14-41 : ăn 41 ngày 2

Ngày 31/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 08-80 : ăn 80 ngày 2

Ngày 30/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 67-76 : trượt

Ngày 29/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 36-63 : trượt

Ngày 28/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 06-60 : trượt

Ngày 27/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 48-84 : trượt

Ngày 26/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 12-21 : ăn 12 ngày 1

Ngày 25/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 58-85 : trượt

Ngày 24/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 16-61 : trượt

Ngày 23/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 19-91 : ăn 19,91 ngày 3

Ngày 22/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 06-60 : ăn 60 ngày 1

Ngày 21/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 04-40 : ăn 04 ngày 2

Ngày 20/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 48-84 : ăn 48 ngày 2

Ngày 19/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 13-31 : ăn 31** ngày 1

Ngày 18/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 25-52 : ăn 52 ngày 1

Ngày 17/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 26-62 : ăn 62** ngày 2

Ngày 16/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 34-43 : ăn 34 ngày 1

Ngày 15/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 06-60 : ăn 06,60 ngày 2

Ngày 14/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 35-53 : ăn 53 ngày 2

Ngày 13/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 89-98 : ăn 98 ngày 3

Ngày 12/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 13-31 : ăn 13 ngày 2

Ngày 11/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 03-30 : ăn 03 ngày 1

Ngày 10/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 36-63 : ăn 36 ngày 3

Ngày 09/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 78-87 : ăn 87 ngày 1

Ngày 08/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 01-10 : ăn 10 ngày 1

Ngày 07/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 49-94 : ăn 49 ngày 1

Ngày 06/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 56-65 : trượt

Ngày 05/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 03-30 : trượt

Ngày 04/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 09-90 : trượt

Ngày 03/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 58-85 : trượt

Ngày 02/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 39-93 : trượt

Ngày 01/01/2018  chốt lô khung 3 ngày 89-98 : ăn 98 ngày 2

Ngày 31/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 49-94 : ăn 94 ngày 2

Ngày 30/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 00-55 : ăn 00 ngày 1

Ngày 29/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 17-71 : ăn 71 ngày 2

Ngày 28/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 29-92 : ăn 29 ngày 1

Ngày 27/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 45-54 : trượt

Ngày 26/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 59-95 : ăn 59 ngày 3

Ngày 25/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 24-42 : trượt

Ngày 24/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 08-80 : ăn 80 ngày 1

Ngày 23/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 04-40 : ăn 40 ngày 3

Ngày 22/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 01-10 : ăn 01 ngày 1

Ngày 21/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 49-94 : ăn 49 ngày 1

Ngày 20/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 27-72 : ăn 72 ngày 2

Ngày 19/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 67-76 : ăn 67**, 76 ngày 2

Ngày 18/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 19-91 : ăn 91 ngày 1

Ngày 17/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 11-66 : ăn 11 ngày 1

Ngày 16/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 06-60 : ăn 06 ngày 3

Ngày 15/12/2017  chốt lô khung 3 ngày : không chốt

Ngày 14/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 14-41 : ăn 41 ngày 1

Ngày 13/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 26-62 : ăn 26** ngày 1

Ngày 12/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 07-70 : ăn 07 ngày 2

Ngày 11/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 04-40 : trượt

Ngày 10/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 18-81 : ăn 81 ngày 1

Ngày 09/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 47-74 : ăn 74 ngày 3

Ngày 08/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 36-63 : trượt

Ngày 07/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 67-76 : ăn 67 ngày 1

Ngày 06/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 37-73 : ăn 73 ngày 2

Ngày 05/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 16-61 : ăn 61 ngày 1

Ngày 04/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 58-85 : ăn 85 ngày 2

Ngày 03/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 28-82 : ăn 28 ngày 1

Ngày 02/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 69-96 : ăn 69 ngày 3

Ngày 01/12/2017  chốt lô khung 3 ngày 67-76 : ăn 76 ngày 2

Ngày 30/11/2017  chốt lô khung 3 ngày 13-31 : ăn 31 ngày 1

Ngày 29/11/2017  chốt lô khung 3 ngày 39-93 : ăn 39,93 ngày 1

Ngày 28/11/2017  chốt lô khung 3 ngày 68-86 : Ăn 68,86 ngày 1

Ngày 27/11/2017  chốt lô khung 3 ngày 36-63 : Ăn 63 ngày 1

Ngày 26/11/2017  chốt lô khung 3 ngày 02-20 : Ăn 20** ngày 1

Ngày 25/11/2017  chốt lô khung 3 ngày 79-97 : Ăn 79 ngày 2

Ngày 24/11/2017  chốt lô khung 3 ngày 07-70 : Ăn 70 ngày 3

Ngày 23/11/2017  chốt lô khung 3 ngày 17-71 : Ăn 71 ngày 1