Rate this post

Cao thủ chốt số Bình Tâm đã có thời gian dự đoán bạch thủ lô khung 3 – 5 ngày trên các diễn đàn được hơn 5 năm, kinh nghiệm lô đề của anh thì không phải bàn rồi. Bình tâm hợp tác với soicauz chốt bạch thủ lô khung 5 ngày miễn phí cho anh em, hơn hết đây là những con số tâm huyết mà Bình Tâm nghiên cứu và đưa ra cho các bạn trước 16h hàng ngày.

Nếu bạn là fan của Bình Tâm, thì chắc chắc đây là cơ hội được gặp lại anh ấy, hãy lưu bài viết này vào máy tính của bạn để cập nhật dự đoán xổ số miễn phí hàng ngày các bạn nhé.

Để xem tổng hợp dự đoán của 2 cao thủ mời bạn xem cao thủ chốt số

Ngày 02/03/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 50 :

Ngày 01/03/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 28 : ăn 28 ngày 1

Ngày 28/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 14 :

Ngày 27/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 91 : ăn 91 ngày 2

Ngày 26/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 26 : ăn 26 ngày 4

Ngày 25/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 40 : ăn 40 ngày 2

Ngày 24/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày : không chốt

Ngày 23/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 25 : ăn 25 ngày 5

NGHỈ TẾT

Ngày 07/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 38 : ăn 38 ngày 2

Ngày 06/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 72 : ăn 72 ngày 2

Ngày 05/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 92 : ăn 92 ngày 3

Ngày 04/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 54 : ăn 54 ngày 3

Ngày 03/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 85 : ăn 85 ngày 1

Ngày 02/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 61 : trượt

Ngày 01/02/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 81 : trượt

Ngày 31/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 93 : ăn 93 ngày 5

Ngày 30/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 48 : ăn 48 ngày 2

Ngày 29/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 40 : ăn 40 ngày 2

Ngày 28/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 51 : ăn 51 ngày 1

Ngày 27/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 33 : ăn 33 ngày 1

Ngày 26/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 47 : ăn 47 ngày 1

Ngày 25/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 64 : ăn 64 ngày 2

Ngày 24/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 80 : ăn 80 ngày 3

Ngày 23/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 10 : ăn 10** ngày 2

Ngày 22/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 95 : ăn 95 ngày 5

Ngày 21/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 15 : ăn 15 ngày 1

Ngày 20/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 41 : trượt

Ngày 19/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 79 : ăn 79** ngày 1

Ngày 18/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 21 : ăn 21 ngày 2

Ngày 17/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 65 : trượt

Ngày 16/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 63 : ăn 63 ngày 2

Ngày 15/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 25 : trượt

Ngày 14/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 29 : ăn 29 ngày 3

Ngày 13/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 70 : ăn 70 ngày 5

Ngày 12/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 40 : ăn 40 ngày 2

Ngày 11/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 94 : ăn 94 ngày 3

Ngày 10/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 81 : trượt

Ngày 09/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 26 : ăn 26 ngày 3

Ngày 08/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 48 : ăn 48 ngày 1

Ngày 07/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 19 : trượt

Ngày 06/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 78 : ăn 78 ngày 1

Ngày 05/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 42 : ăn 42 ngày 1

Ngày 04/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 68 : ăn 68 ngày 2

Ngày 03/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 79 : ăn 79 ngày 2

Ngày 02/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 60 : ăn 60** ngày 2

Ngày 01/01/2018  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 32 : ăn 32 ngày 1

Ngày 31/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 59 : ăn 59 ngày 1

Ngày 30/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 39 : ăn 39 ngày 1

Ngày 29/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 65 : ăn 65 ngày 1

Ngày 28/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 31 : ăn 31** ngày 3

Ngày 27/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 25 : ăn 25 ngày 1

Ngày 26/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 89 : ăn 89** ngày 1

Ngày 25/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 50 : trượt

Ngày 24/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 45 : ăn 45 ngày 1

Ngày 23/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 53 : trượt

Ngày 22/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 31 : ăn 31 ngày 3

Ngày 21/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 23 : ăn 23** ngày 3

Ngày 20/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 36 : ăn 36** ngày 3

Ngày 19/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 15 : ăn 15 ngày 1

Ngày 18/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 67 : ăn 67** ngày 3

Ngày 17/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 37 : ăn 37 ngày 1

Ngày 16/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 80 : ăn 80 ngày 2

Ngày 15/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày : không chốt

Ngày 14/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 23 : ăn 23 ngày 2

Ngày 13/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 34 : ăn 34 ngày 5

Ngày 12/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 48 : ăn 48 ngày 1

Ngày 11/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 79 : ăn 79 ngày 2

Ngày 10/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 20 : ăn 20 ngày 1

Ngày 09/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 62 : ăn 62 ngày 3

Ngày 08/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 54 : ăn 54** ngày 2

Ngày 07/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 61 : ăn 61 ngày 1

Ngày 06/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 35 : ăn 35 ngày 1

Ngày 05/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 80 : ăn 80** ngày 2

Ngày 04/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 21 : ăn 21** ngày 2

Ngày 03/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 83 : ăn 83 ngày 3

Ngày 02/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 09 : ăn 09 ngày 1

Ngày 01/12/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 72 : ăn 72 ngày 2

Ngày 30/11/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 66 : ăn 66 ngày 3

Ngày 29/11/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 70 : ăn 70 ngày 1

Ngày 28/11/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 06 : ăn 06 ngày 4

Ngày 27/11/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 32 : trượt

Ngày 26/11/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 15 : ăn 15 ngày 5

Ngày 25/11/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 35 : ăn 35 ngày 1

Ngày 24/11/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 85 : trượt

Ngày 23/11/2017  chốt bạch thủ lô khung 5 ngày 79 : ăn 79 ngày 4